Udvalg

show og rideudvalget: tager sig af at arrangere shows, opvisninger olign. hvor racen vises ( dog ikke kåring ). Alle medlemmer kan være med. Udvalget holder egne møder og rapporterer evt beslutninger videre til bestyrelsen. Større beslutninger skal godkendes af bestyrelsen ( større arrangementer der kræver tilskud olign. ). Udvalget godkender bla hvem der deltager og under hvilke vilkår. eks: færdigheder, tøj ( dresscode), fremvisning . Udvalget lægger et budget for sine arrangementer . Budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Evt. ansøgning om tilskud skal ansøges hos bestyrelsen. Info sendes ud til medlemmer ved behov og ellers til generalforsamling
Udvalg : Christina Blume, Mette , Janne .


Avls og kåringsudvalget
: Tager sig af arrangementer hvor der indgår kåring og vurdering af avlsdyr og afkom, kåringer og fremvisning af avlsdyr og afkom. Alle medlemmer kan være med.Udvalget holder egne møder og rapporterer evt beslutninger videre til bestyrelsen. Større beslutninger skal godkendes af bestyrelsen ( større arrangementer der kræver tilskud olign. ). Udvalget godkender hvem der deltager og under hvilke vilkår. færdigheder, tøj (dresscode), fremvisning . Udvalget lægger et budget for sine arrangementer . Budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Evt. ansøgning om tilskud skal ansøges hos bestyrelsen. Info sendes ud til medlemmer ved behov og ellers til generalforsamling.
Udvalg : julie

PR udvalget : sørger for PR og reklame for ovenstående arrangementer + for foreningen som helhed. Sørger for at gøre os synlige og tilgængelige. Sørger for design og print af brocurer,bannere, visitkort , DVD, flyers olign. Udvalget holder egne møder og rapporterer evt beslutninger videre til bestyrelsen. Info sendes ud til medlemmer ved behov og ellers til generalforsamling. Større beslutninger skal godkendes af bestyrelsen (større arrangementer der kræver tilskud olign. ). Udvalget lægger et budget for sine aktiviteter . Budgettet skal godkendes af bestyrelsen. Evt. ansøgning om tilskud skal ansøges hos bestyrelsen.
Udvalg : blume,mette, janne, marianne, ( lykke hjælper til ved behov).